ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Mijn pagina    Agenda    Overzicht    Item
Studiedag 'Meisjes in de Zorg en Hulpverlening'
Omschrijving:

Bij 35-50% van de meisjes met ADHD wordt de ADHD niet herkend ~ Meisjes krijgen vaak pas de diagnose autisme spectrum stoornis als ze in beeld zijn voor allerlei andere problemen ~

Bij zorg en hulpverlening is het van belang om sekseverschillen te (h)erkennen, zo blijkt uit een aantal recente berichten en onderzoeken. Meisjes verwerken emoties en ervaringen anders dan jongens, trekken vaak minder de aandacht door hun gedrag en zijn beter in het verbergen van problemen. Daardoor kunnen we diagnoses missen en blijft adequate hulp (te lang) uit. 
Een tweede aspect om rekening mee te houden is dat signaleringslijsten en protocollen van oudsher zijn gebaseerd op gedrag/gedragskenmerken van jongens; het is maar de vraag of behandelingen aansluiten bij de behoeften van meisjes en hen de beste kansen bieden voor de toekomst. 

Redenen voor SaHa Communicatie om deze interactieve en inspirerende studiedag over zorg en hulpverlening aan meisjes te organiseren! 

Thema’s
Tijdens de bijeenkomst gaan experts in op zelfbeschadigend gedrag door meisjes, seksespecifieke hulpverlening in residentiële jeugdzorg, het herkennen van ADHD en ASS en cultuursensitieve zorg voor meisjes.

Het programma vindt u hier: www.saha-communicatie.nl/meisjesprogr

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor onder meer: jeugdartsen, kinder- en jeugdverpleegkundigen, SPV, kinder- en jeugdpsychologen, gedragswetenschappers en orthopedagogen, medewerkers van residentiële en justitiële jeugdinstellingen, (school)maatschappelijk werk en onderwijs

Kosten
Bij aanmelding voor 16 oktober: € 279,- p.p. ex btw. Vanaf 16 oktober bedragen de kosten voor deelname € 299,- p.p. ex btw. 

Accreditatie is aangevraagd bij het SKJ, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V en NIP/NVO. Actuele informatie staat op onze website: www.saha-communicatie.nl

Maak uw keuze    
Aanvullende informatie
Soort opleiding: Symposium
Big verplicht: Nee, BIG registratie is niet verplicht
Startdatum: Donderdag 14 december 2017
Einddatum: Donderdag 14 december 2017
Accreditatie door: In aanvraag bij SKJ, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V en NIP/NVO
Branches:
 • » Anders
 • » GGZ
Aandachtsgebieden:
 • » Anders
 • » Kind en jeugdzorg
Doelgroepen:
 • » Welzijnwerker MBO/HBO
 • » Beleidsmaker/management
 • » Verpleegkundige, MBO
 • » Verpleegkundige, HBO / WO
 • » Artsen en medici
Regio's:
 • » Zuid-Holland
 • » Noord-Holland
 • » Utrecht
 • » Groningen
 • » Friesland
 • » Drenthe
 • » Overijssel
 • » Flevoland
 • » Zeeland
 • » Noord-Brabant
 • » Limburg
 • » Gelderland
 • » Nederland